Rogaland er det fylket i landet som har lavest arbeidsledighet, mens Finmark topper, viser statistikk fra SSB.

Skrevet .

Telemark og Vest-Agder var de eneste fylkene med en økning i antall personer registrert helt arbeidsledige fra 2011 til 2012.

Ser vi på andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken, var det kun Telemark som hadde en økning. I gjennomsnitt var 65 682 personer registrert arbeidsledige i 2012.

Det tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra året før. Østfold og Telemark hadde med 3,3 prosent den høyeste ledigheten, mens Rogaland og Sogn og Fjordane, begge med 1,8 prosent, hadde den laveste ledigheten.

Den registrerte arbeidsledigheten blant menn var høyest i Finnmark, med 3,9 prosent, mens den var lavest i Rogaland, med 1,8 prosent.

Blant kvinner var arbeidsledigheten høyest i Østfold, med 3,0 prosent, mens Sogn og Fjordane hadde lavest, med 1,6 prosent. Blant kommunene var det Værøy i Nordland som hadde høyest ledighet, med 8 prosent.

Vik i Sogn og Fjordane og Sandøy i Møre og Romsdal hadde lavest ledighet, begge med 0,7 prosent. Det er primært de små kommunene som ligger i ytterpunktene med høyest eller lavest ledighet.

Nordlandskommunen Meløy hadde størst økning i andelen ledige fra 2,8 til 5,5 prosent, mens Leirfjord, lenger sør i fylket, hadde størst nedgang i andelen ledige, fra 4,2 til 2,4 prosent.

Blant de større kommunene var det Sarpsborg som i 2012 hadde høyest ledighet, med 3,9 prosent. Som i 2011 var Kongsberg den bykommunen som hadde lavest ledighet, med 1,3 prosent, melder SSB.