Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere i Norge gikk ned fra 6,5 prosent i mai 2011 til 6,1 prosent i mai 2012. Rogaland er best i klassen

Skrevet .

I innvandrergruppen var det kun blant menn at ledigheten gikk ned. De hadde en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra mai 2011, skriver ssb.no

Det var særlig gruppen fra EU-land i Øst-Europa som bidro til nedgangen, noe som henger sammen med lavere ledighet innenfor yrkesgruppene i bygge- og anleggsvirksomhet.

For innvandrerkvinner var det en marginal økning i ledigheten på 0,1 prosentpoeng, mens i befolkningen ellers hadde menn og kvinner samme nedgang i arbeidsledigheten på 0,2 prosentpoeng.

Den registrerte ledigheten blant innvandrermenn lå på 5,8 prosent mot 6,3 prosent hos innvandrerkvinnene i 2. kvartal 2012. I resten av befolkningen var ledigheten på henholdsvis 2,0 og 1,5 prosent.

Som innvandrere regnes personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som er registrert bosatt i Norge.

Bare vel 4 prosent av invandrerne var arbeidsledige i Rogaland i mai, og det er klart lavest i landet.

Les mer her:

http://www.ssb.no/innvarbl/