Bygge- og anleggsvirksomhet utgjorde nesten 12 prosent av bedriftene ved inngangen til 2014, og er landets tredje største enkeltnæring

Det er få store virksomheter i Norge, i følge SSBs virksomhetsoversikt.Bare 666 av over en halv million bedrifter/organisasjoner hadde mer enn 250 ansatte.

Skrevet .

Kun 1 av 20 virksomheter hadde 20 eller flere ansatte ved inngangen til 2014. Nesten halvparten av virksomhetene tilhørte foretak innenfor husholdningssektoren.

De fleste virksomhetene var små. Av totalt 526 703 virksomheter hadde kun 3 044 over 100 ansatte. En fjerdedel av virksomhetene hadde adresse i Oslo og Akershus.

Drøyt 13 prosent av virksomhetene tilhørte næringen varehandel og reparasjon av motorvogner, mens jordbruk, skogbruk og fiske var representert med om lag 12,5 prosent av virksomhetene. Bygge- og anleggsvirksomhet utgjorde nesten 12 prosent ved inngangen til 2014.

47 prosent av virksomhetene tilhørte foretak innenfor husholdninger og ideelle organisasjoner. De fleste innenfor denne sektoren er personlig næringsdrivende, det vil si virksomheter som tilhører personlig eide foretak.

I underkant av 6 prosent av virksomhetene tilhørte foretak innenfor offentlig forvaltning.

 

Les mer her:

http://ssb.no/bedrifter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar/2014-01-24