Biomar på Husøy blir et av verdens største og mest effektive anlegg for produksjon av fiskefôr.

Skrevet .

Etter vurdering av flere gode lokaliseringsalternativ for kapasitetsutvidelse i Sør- og Midt-Norge falt valget på selskapets eksisterende fabrikk på Karmøy.

Den nye produksjonslinjen vil være operativ fra andre kvartal 2017, skriver selskapet i en pressemelding.

2014 ble det tilgjengelige fôrmarkedet i Norge noe redusert og de oppnådde marginer presset som følge av Marine Harvests etablering av egen fôrproduksjon.

– At markedet har kortsiktige svingninger må vi regne med. I BioMar er vi langsiktige og investerer for en fremtidig norsk vekst som vi fortsatt har urokkelig tro på.

Vi er i dag allerede helt i taket på vår kapasitet, og skal vi utvikle oss videre er det behov for ytterligere investeringer, sier Jan Sverre Røsstad, konserndirektør i BioMar med ansvar for BioMar Groups aktiviteter i Norge og UK i en pressemelding.

Den norske oppdrettsnæringen leder den teknologiske utviklingen innen havbruk, sier Røsstad videre.

– Kommende investering på Karmøy skal gi fabrikken state of the art prosessteknologi, helt i forkant av utviklingen på sitt område.

Dette vil foruten ny kapasitet og støtte for produktutvikling også ytterligere effektivisere vår produksjon og logistikkfunksjon, avslutter han.

Selv om BioMar Group satser på ytterligere vekst i nye geografiske områder endrer ikke dette vårt langsiktige engasjement i det svært viktige laksemarkedet.

Derfor vil vår videre utvikling i Norge fortsatt spille en svært sentral rolle i BioMar Groups fremtid, kommenterer Carlos Diaz, konsernsjef i BioMar Group.