Knapt en av ti nordmenn binder renta. SSB melder om nedgang i tallet på lønnstakere som velger fastrentelån.

Skrevet .

Andelen fastrentelån av totale utlån til innenlandske lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter med videre var 9,5 prosent ved utgangen av 1. kvartal, ned fra 10,0 prosent ved utgangen av fjoråret, heter det i en melding fra byrået.

Fastrenteandelen fra samtlige kredittkilder har falt hvert kvartal siden utgangen av 1. kvartal 2013, fra 11 til 9,5 prosent ved utgangen av 1. kvartal i år.

Nedgangen i fastrenteandelen de siste fire kvartalene kommer etter en økning hvert kvartal fra 3. kvartal 2011 til 1. kvartal 2013.

Ved utgangen av 1. kvartal 2014 hadde 81 prosent av lønnstakernes fastrentelån gjenværende rentebindingstid på over ett år.

 

Les mer her:

http://ssb.no/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal/2014-05-26