Inge Fatland (t.h.) og Rune Furseth er opptatt av regulariteten på E 134 og var blant næringslivsrepresentantene som møtte stortingspolitikerne på Flyplassen mandag morgen.

Tettere dialog mellom regionalt næringsliv og "Haugalands-benken"- det er intensjonen med den faste møteplassen som ble åpnet på Helganes mandag morgen.

Skrevet .

Initativet kommer fra HN-direktør Egil Severeide som sammen med adm.dir. Tormod Karlsen i Haugaland Vekst innbyr til dialogmøte mellom næringsliv og kommuner og våre seks stortingsrepresentanter fra regionen.

Målet er å ha jevnlige møter, der utveksling av informasjon og diskusjon om viktige saker regionalt og på Stortinget står på agendaen.

På det første møte var samferdsel og kommune/fylkesstruktur tema. Inge Fatland og Leiv Malvin Knutsen fra Fatland var invitert til å snakke om den «forferdelige» vinteren, som har skapt betydelige transportproblemer for slakteribedriften i Ølen.

Også Rune Furseth i Suldal Transport deltok, og sammen satte de fokus på de problemene som vinterstengte veier over Haukeli skaper for næringslivet.

Stål Alfredsen i Haugesund kommune inviterte til diskusjon om fylkesgrenser og de utfordringer det er å unngå å splitte viktige samfunnsinstitusjoner i regionen vår.

Her ble det også diskusjon mellom «benkesliterne» og initativtakerne, og det var stor enighet om at det er viktig for alle parter å ha en slik arena til å bryne seg på.

benkemøte

Fra venstre: Inge Fatland, Stål Alfredsen, Arve Kambe, Helge Thorheim, Sveinung Stensland, Bernt Jæger, Inger Haavik og Leiv Malvin Knutsen