Høye aluminiumspriser er en av årsakene til eksportveksten denne høsten.

Mens olje-Norge har pustebesvær, øker den øvrige industrien sin eksportandel til utlandet.

Skrevet .

Fastlandseksporten ( Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer) endte på 37,0 milliarder kroner i oktober, mot 32,9 milliarder i samme måned i fjor.

Dette utgjør en økning på nær 13 prosent, melder SSB.

Det var økt eksport innenfor alle hovedgrupper av varer med unntak av gruppene råvarer og brenselstoffer.

Eksportverdien av maskiner og transportmidler steg med drøyt 2 milliarder kroner og endte på 8,8 milliarder.

Størst oppgang var det i gruppene elektriske maskiner og apparater samt industrimaskiner.

I hovedgruppen bearbeidde varer gikk eksporten opp i samtlige av metallvaregruppene, og særlig oppgang hadde gruppen metaller unntatt jern og stål, som steg med 664 millioner kroner og endte på 3,8 milliarder i oktober.

Økte metallpriser, både for aluminium og nikkel, forklarer mye av økningen.

Både eksporten og importen av varer steg i oktober i år sammenlignet med samme måned i 2013. Til sammen ble det eksportert varer for 83,6 milliarder kroner.

Fastlandseksporten sto for 44 prosent av den samlede verdien. Handelsoverskuddet økte med 5,1 prosent og endte på nesten 31,6 milliarder kroner.

Les mer her:

http://ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned/2014-11-17