Urolig verdensøkonomi letter kostnadspresset og gjør produksjonen billigere. Det som så lyst ut i fjor ser enda lysere ut for olje og gass de neste fem årene.

Skrevet .

Når bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens landsforening) i dag legger fram sin konjunkturrapport i Oslo, kommer de med gode nyheter til næringen. For selv om det så lyst ut i fjor, ser det enda lysere ut nå.

- De neste fem årene tror vi aktivitetsnivået vil være høyt. I fjor trodde vi på en nedgang i investeringer mot slutten av perioden. Det tror vi ikke lenger, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass.

Nå tror Norsk olje og gass på høy aktivitet i oljebransjen i hele femårsperioden. Tidligere nedgang er fjernet fordi det nå er bedre oversikt over når de nye funnene vil bli bygget ut. Et eksempel er Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen:

- Vi har en situasjon nå hvor det er gjort gode funn på norsk sokkel og energiprisen er høy. Det gir god optimisme og høyt aktivitetsnivå, sier Martinsen.

- Ingen mørke skyer?

- Vi ser globale utfordringer og at veksten i verdensøkonomien er på vei ned. Utslagene på verdensøkonomien blir neppe av samme alvorlighetsgrad som etter finanskrisen i 2008, men særlig i Europa er situasjonen veldig vanskelig. Vi ser også at USA slakker av på veksttempoet sitt, og at det er mindre eksport fra store økonomier i Asia. Mest avgjørende for energietterspørselen er utviklingen der.

Men bransjeorganisasjonen har altså liten tro på at en urolig verdensøkonomi vil ramme oljeindustrien i Norge i alvorlig grad.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/energi/Full-fart-i-oljenaringen-de-neste-fem-ar-3069581.html