Deepocean er tildelt en femårs-kontrakt for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) av BG Group.

Skrevet .

Femårsavtalen dekker alt ROV-basert IMR-arbeid for BG i UK og norske subsea-felt.

Deepocean vil benytte fartøy fra sin Nordsjø-flåte for arbeidet i kontrakten.

Ottar Mæland i Deep Ocean skriver i en pressemelding at BG Group en god stund har stått på listen over potensielle kunder, og at de er glade for at BG Group stoler på selskapets kapasitet og evner.

Det er DeepOceans fartøy i Nordsjø-bassenget som skal brukes i arbeidet for BG Group. Edda Fauna (bildet) er ett av dem.

Kontrakten gir arbeid for ansatte både i Norge og Storbritannia.

Det er ikke oppgitt noen verdi av avtalen.