Deltagerne på Vestlandskonferansen fikk servert mye optimisme under presentasjonen av Vestlandsindeksen.

Skrevet .

Sjefsøkonom Hallgeir Isdahl fra Sparebanken Vest la frem de ferske tallene fra Vestlandsindeksen, der 700 bedriftsledere har svart på sine forventninger til fremtiden.

Når det gjaldt spørsmålet om hva næringslivlederne så på som viktigst, var det unison enighet om å få etablert et ferjefritt Vestland.

Til tross for at Vestlandet rommer de største eksportfylkene, er stemingen ikke preget av nervøsitet rundt krisen i Europa. Årsaken er at petroleumssektoren er så pass sterk i dette området.

For øvrig oppgir næringslivets representanter i undersøkelsen at de ikke merker noe til bankenes kapitalinnstramming. Årsaken er i følge Isdahl igjen en sterkt oljesmurt næring.