Adm.banksjef Knut Grinde Jacobsen (nr. 3 fra venstre) etterlater seg et pent fotavtrykk med regnskapet for 2015, når han nå trer tilbake. Her fra gaveutdeling til lokale lag og foreninger i et tidligere år.

Lokal tilknytning betyr noe folk. Haugesund Sparebank fikk rekordmange nye kunder i 2015.

Skrevet .

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2015 utgjør 67,2 millioner kroner hvorav det er avsatt 18,1 millioner kroner til skatt. Av resultatet etter skatt på 49,1 millioner kroner, er det foreslått avsatt 2 millioner kroner til gavefond mens 47,1 millioner kroner bidrar til en styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning.

Bankens brutto utlånsøkning, inkludert overførte lån til Verd Boligkreditt AS, er på 4,7 prosent mens innskuddsøkningen er på 10,1 prosent. Banken har en god innskuddsdekning på 98,5 prosent. Bankens rene kjernekapital er nå styrket til 15,32 prosent mens den ansvarlige kapitalen er på 19,93 prosent. Dette er en utvikling som er i tråd med bankens planer og budsjetter, heter det i en pressemelding fra banken.

I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund. Haugesund Sparebank fikk i fjor 2.358 nye kunder.

I tillegg til konkurransedyktige betingelser og god personlig service har vi erfart at både bedrifter og privatpersoner legger vekt på den lokale tilknytningen når de skal velge bankforbindelse.

Bankens resultater de senere årene gjør at banken fortsatt kan være en stor bidragsyter til lokale lag og foreninger innen både idrett, kultur og humanitære ideelle organisasjoner. I 2015 betalte banken nærmere 10 millioner kroner i sponsorstøtte i forbindelse med samarbeidsavtaler med ca. 130 foreninger og lag i bankens markedsområde. Det ble også utbetalt nærmere 1,5 millioner kroner fra bankens gavefond til allmennyttige formål, heter det i pressemeldingen.