Jarle Utne-Reitan fra Høyre er en av politikerne som har hatt tett dialog med Næringsforeningen i justeringen av utbyggingsavtalene. (foto: haugesundnytt.no)

Tre sentrale partier gir Næringsforeningen ros for god dialog i forbindelse med  utbyggingsavtaler i Haugesund kommune.

Skrevet .

Flertallskoalisjonen Venstre, Frp og Høyre fremmet under siste bystyremøte et fellesforslag om at private selskaper som bygger ut infrastruktur på det offentliges vegne skal få merverdiavgiften refundert.

Det er åpnet for dette gjennom såkalte utbyggingsavtaler når private firmas bygger ut større bolig- eller næringsområder på vegne av kommuner.

Dette utjevner en urimelig konkurranseforskjell som har vært gjeldende fram til nå.

Kommunene har nemlig fått sin merverdiavgift refundert tidligere, men ikke private firma, som handler på vegne av kommunen

– Vi gjør dette for å gjøre Haugesund mer attraktiv for den delen av næringslivet som bygger boliger. Vi har tro på at det vil komme boligkjøperne til gode gjennom lavere priser og at

tiltaket vil være et incitament for økt boligbygging i Haugesund etter hvert som nye arealer blir klare, skriver de tre partiene i en felles pressemelding.

Så lenge kommunestrukturen på Haugalandet er som den er så konkurrerer kommunene om de nye innbyggerne som ønsker å flytte til regionen.

Vi forsøker med dette å styrke byens posisjon, selv om vi er bevisst at nærhet til regionsenteret, som både er et solid arbeidsmarked og har et fremragende kultur- og fritidstilbud,   er vårt største fortrinn.

 I arbeidet med å utforme vårt fellesforslag har vi hatt god dialog med Haugesundregionens Næringsforening ved leder Rolf Sjursen, som kjenner denne delen av næringslivet godt, heter det i pressmeldingen fra de tre partiene.