HN-direktør Egil Severeide fikk respons fra toppoltikere på ideen om fire felts-veg mellom Stavanger og Bergen. -Helt nødvendig om vi skal kunne få det felles bo- og arbeidsmarkedet vi ønsker, sier Severeide

Skrevet .

HN-direktøren støtter seg til professorene Victor Normann og Inge Thorsen som begge peker på at det er en kritisk grense for reisetid mellom byene for at et infrastrukturprosjekt på Vestlandet skal ha optimal samfunnsnytte.

På seminaret ved HSH tirsdag gjentok Inge Thorsen at 45 minutter synes å være det kritiske punkt for hva vestlendinger aksepterer for pendling.

– Med fire felt vil vi bruke 45 minutter frå Stavanger sentrum til Raglamyr. Da er vi rundt den magiske 45 minutters-grensen med hensyn til pendling, sa Severeide i sitt innlegg under seminaret.

Les hva Haugesunds Avis skriver om seminaret:

http://www.h-avis.no/nyheter/severeide-vil-ha-fire-felts-veg-mellom-stavanger-og-bergen-1.7869097