Westcon Rig Service er en ny forretningsenhet som skal gjøre bedriften mye mer fleksibel til å ta jobboppdrag på riggene. Her fra selskapets stand på ONS 2014

Westcon etablerer nytt selskap for å følge riggene og gjøre vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet der det er smartest.

Skrevet .
Langdryge og dyre riggklassinger de siste årene har fått både riggeiere og verft til å tenkte nytt. Nå er bransjen enig om at riggene kan klasses året rundt, gjerne offshore og uansett hvor i verden de er.
– Vi ser at riggselskapene vil minimere yard-stayene så mye som mulig og ønsker å hjelpe dem med det. Da kan vi ikke sitte stille ved kaiene i Ølen,  sier Asbjørn Jacobsen, direktør for Westcons nye forretningsenhet Rig Services til Offshore.no.
Selskapet spisser seg nå enda mer på riggjobber og vil bidra til trenden i dette markedet – få bort store og uforutsigbare landligger ved femårsklassing. Dette skal skje ved kontinuerlig klassing offshore og at de sender sine team der rigger er, i stedet for at riggen går til kai hvert femte år.
– Riggflåten i Norge er i ferd med å fornyes og på de nye enhetene vil det være svært gunstig å gjøre vedlikeholdet offshore. På disse nye riggene har man også full oversikt over riggens tilstand til enhver tid, sier han.
Når det kommer til de eldre flyterne, stiller saken seg litt annerledes. Her vil behovet for et klassisk landligge være større, slik at det fortsatt vil være behov for større prosjekter ved kai i noen år fremover.