Haugalandskonferansen er blitt et stort og viktig prosjekt for Haugesundsregionens Næringsforening.

Næringsforeningen vokser både i omsetning og nye medlemsbedrifter. 2014 ble nok et godt år, går det fram av årsberetningen.

Skrevet .

Beretning og regnskap legges fram for generalforsamlingen i Jakob Hatteland Solutions lokaler på Raglamyr torsdag 23. april.

– Økt medlemsvekst, flere møtepunkter og en solid økonomisk plattform gir oss stor handlefrihet i årene som kommer, sier HN-direktør Egil Severeide.

Bemanningen i fjoråret ble øket fra  tre til fire, og vi har styrket vår posisjon som paraplyorganisasjon og talerør for næringslivet i Haugesundregionen.

Med alle de store samferdselsprosjekter som snart skal settes i gang i og rundt vår region bør alt ligge til rette for en spennende framtid, sier Severeide

Av årsrapporten går det fram at foreningen har viet mye av sin tid til kompetanseheving og møteplasser for medlemmene og til næringspolitisk arbeid med de stor samferdselsprosjektene.

Regnskapet viser en omsetningsvekst på nær en million til knapt ni millioner kroner og et resultat på vel 200.000. Egenkapitalen er solid og medlemsmassen vokser år for år.

Her kan du lese årsberetning og regnskap i sin helhet:

HN Årsrapport med regnskap 2014