Det er mange slags aktiviteter som kan bedrives i regi av Frivilligsentralene...

I år er det Frivilligsentralenes tur til å skaffe seg gratis oppmerksomhet.

Skrevet .

 

 

Gjennom Reklame for Alvor får en organisasjon som ellers ikke ville hatt ressursene til det, muligheten til å vise seg og saken sin for hele Norges

befolkning. I år går kampanjen til Frivilligsentralene.

 

– Å velge vinnerorganisasjon i Reklame for Alvor er en jobb for sterke nerver, sier leder for Reklame for Alvor, Ida Fjeldbraaten.

I vår region er det registrert Frivilligsentraler i Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Etne og Sauda. I Sunnhordland finner vi slike sentraler i Bømlo, Kvinnherad, Stord, Fitjar og Odda.

Det er i år 23. gangen en samlet reklame-, medie- og produksjonsbransje stiller til dugnad. Blant mer enn 70 innsendte søknader skulle årets styringsgruppe velge én organisasjon som

mottar en kampanje som ellers ville kostet flere millioner kroner i produksjon og medieplassering.

-Alle organisasjonene som har søkt, har viktige saker, og med så mange og gode søknader som det var i år, var jeg glad for å ha en rakrygget styringsgruppe rundt meg. Vi står til

slutt samlet og er svært stolte når vi nå utnevner Frivilligsentralene som vinner av Reklame for Alvor 2014.

Frivilligsentralene finnes over hele Norge, og legger til rette for at alle som ønsker å bidra i samfunnet med frivillig innsats, sluses mot oppgaver som hjelper mennesker i lokalmiljøet til

et bedre liv.

– Arbeidet Frivilligsentralene legger ned er svært imponerende og kan varme selv det kaldeste hjerte. Hver eneste dag gjør de en forskjell for dem som trenger det. Det er snakk om

livsforvandlende møter, for alle parter. Både det å føle seg nyttig for andre, og det å føle seg sett, er viktig for alle mennesker, sier Fjeldbraaten.

!

Frivilligsentralene formidler blant annet besøksvenner til ensomme og finner frivillige som kan følge eldre og uføre til legen eller sykehus slik at de får helsehjelp og undersøkelser de

ellers ikke hadde klart å benytte seg av. Flere av sentralene arrangerer også turer for alenemødre og deres barn i ferien, et tema som har vært mye i mediene den siste tiden.

 – Vi mener at en reklamekampanje kan gjøre en stor jobb for Frivilligsentralene. De har ikke midler til å betale for dette selv, og dugnadsånden i landet ser ut til å være synkende. Vi håper

kampanjen kan være med på å snu dette, og fortsette å skape møter mellom mennesker, sier Fjeldbraaten.

Til høsten inviteres reklame- og kommunikasjonsbyråer til å konkurrere om å få jobben som gir mening, heder og ære – men ikke en krone i inntekt.

– Jeg tror de kreative mulighetene er mange. Nå skal styringsgruppa sette seg ned med organisasjonen og utarbeide en brief som jeg tror kan bli både spennende og utfordrende for

byråene å jobbe med til høsten, avslutter Fjeldbraaten