Finnås Kraftlag og Haugaland Kraft slår sine pjalter sammen

Skrevet .

På ekstraordinært årsmøte i Finnås Kraftlag SA mandag 13. november 2017 og ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS tirsdag 14. november 2017, ble det vedtatt å konvertere Finnås Kraftlag sin eierpost på 10,14 % i Sunnhordland Kraftlag (SKL) til eierskap i Haugaland Kraft.

Partene har nå inngått avtale om aksjebytte der en konverter Finnås Kraftlag sin eierpost i Sunnhordland Kraftlag (SKL) til eierskap i Haugaland Kraft. Finnås Kraftlag sine aksjer i SKL overføres til Haugaland Kraft, mot at Finnås Kraftlag får et vederlag i aksjer i Haugaland Kraft. Finnås Kraftlag blir med denne transaksjonen en betydelig eier i Haugaland Kraft med en aksjepost på10,5 %, heter det i en pressemelding.

Denne løsningen gir en fremtidsrettet modell som vil styrke begge selskaper. Finnås Kraftlag ser på Haugaland Kraft som en spennende bedrift som vil gi Finnås Kraftlag langsiktig avkastning, uttaler Nils Gunnar Gloppen, elverksjef i Finnås Kraftlag. Avtalen vil styrke Finnås Kraftlag sin videre satsing som et selvstendig selskap. Haugaland Kraft er eier av regionalnettet i vårt område og en naturlig samarbeidspartner. I tillegg har det vært et mangeårig tett samarbeid på leveranse av Altibox-tjenester

Haugaland Kraft vil med dette få inn en ny eier med kompetanse som er viktig for våre forretningsområder og for videre utvikling av Haugaland Kraft som et regionalt selskap, sier konsernsjef i Haugaland Kraft Olav Linga. Ved at Finnås Kraftlag kommer med på eiersiden legges også et godt grunnlag for en styrking av beredskapen i hele regionen. Med denne transaksjonen blir vi majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag AS og dermed blir SKL en del av Haugaland Kraft konsernet. Haugaland Kraft vil videreføre dagens strategi i SKL og utvikle selskapet til å bli en nasjonal aktør med et sterkt kompetansemiljø på Stord.

Transaksjonen vil bli gjennomført med virkning fra årsskiftet.