Fire av ti nordmenn bor alene, viser tall fra SSB.  Per 1. januar 2012 bestod 880 000 husholdninger av kun en person.

Skrevet .

Det tilsvarer om lag 40 prosent av de 2,2 millioner privathusholdningene i Norge. På samme tidspunkt var det 626 000 husholdninger, eller 28 prosent, som bestod av to personer og disse utgjorde den nest største gruppen. Det var 155 000 husholdninger som bestod av fem personer eller flere.

I løpet av de siste 10 årene har antall husholdninger steget med 264 500 eller 14 prosent, og endte på 2 226 000 privathusholdninger per 1. januar 2012. Befolkningen har økt med 465 000 personer, eller 10 prosent, i løpet av denne perioden.

Hele 22 av landets kommuner har hatt en tilvekst på over 25 prosent når det gjelder antall husholdninger. Det er i kommunene i Gardermo-området, samt i omlandet til Stavanger og Bergen, hvor husholdningsveksten har vært størst.

Ullensaker kommune har hatt den største veksten i antall husholdninger med hele 43 prosent. Deretter følger Rennesøy med 40 prosent.

I alt 138 kommuner hadde en nedgang i antall husholdninger i løpet av de siste ti årene.

Blant de 19 kommunene som hadde en nedgang i antall husholdninger på 10 prosent eller mer, var det 17 kommuner som lå i de tre nordligste fylkene.

Les mer her:
http://www.ssb.no/familie/