E 134 mellom Knapphus og Haugesund vil i framtiden vil bli såpass trafikkbelastet a det er nødvendig med fire kjørefelt på strekningen, mener Statens Vegvesen.

Skrevet .

E 134 mellom Haugesund og Aksdal vil etter deres regnestykker ha et trafikkbilde hvor rundt 27.000 biler vil passere i løpet av døgnet når omkringliggende veiprosjekter som T-forbindelsen åpner, skriver Haugesunds Avis.

Styreleder i AS Haukelivegen og ordfører i Haugesund, Petter Steen jr., var tirsdag og onsdag denne uken på befaring av E 134 fra Drammen til Haugesund, sammen med leder av AS Haukelivegen Børge Skårdal, samt en rekke av europaveiens tilhørende kommuners ordførere.

– Vi er blitt orienterte av det lokale veivesen og om de forskjellige veiprosjektene vedrørende utbedringen av E 134, forteller Steen jr, før han fortsetter:

– Og både som ordfører og styreleder er det gledelig å høre at Statens vegvesenet er i gang med planprosessen for E 134 over Haugalandet. Deres anbefalte utbedringer er store. Praktisk talt ser de for seg en helt ny vei.

– Vi foreslår at deler av E 134 også blir flyttes lengre nord, og ikke går gjennom Knapphus som i dag. Der ifra anbefaler vi at veibanen måler 19 meter i bredden fram til Våg i Tysvær. Det vil si en smal firefeltstrasé, forteller Einar Færaas, prosjektkoordinator i Statens vegvesen.

Han forteller videre at fra Våg til Haugesund fremmer de et forslag om en 22 meter bred trasé med fire kjørefelt. Noe som vil si full motorveistandard.

Blir skissene er realitet, vil «nye» E 134 være på 62 km fra Haugesund sentrum til Stordalen i Etne – rundt 11 km kortere en hva veistrekningen er på i dag. Med flere 80 og 90-soner vil man kunne kjøre strekningen på rundt 40 minutter.

Europaveien vil da eventuelt også legges utenfor bygdesentrum som Etne og Ølen.

– Men det må presiseres at vi kun er i en planprosess, og at ingenting på noen måte er bestemt eller vedtatt, bemerker Færaas.

– Det vil komme utbedringer av E 134 over Haukeli og østover i tiden framover. Da er det godt at vi har planer for også for E 134 gjennom Haugalandet. Ellers blir vi hengende bak og sitter igjen med strekningen av E 134 med dårligst standard. Dette er tidkrevende og lange prosesser, så vi må komme i gang, sier Steen.