Vegvesenet må legge til rette for firefeltsveg mellom Bergen og Stavanger. Dette er en av landets mest vekstraftige regioner, sier HN-direktør Egil Severeide

Skrevet .

Severeide tok opp spørsmålet i en kronikk i Haugesunds Avis lørdag.
Her skriver han bl.a.:

Aksen Bergen- Stavanger er en av landets mest ekspansive næringsregioner. Her vil det snart bo nærmere en million mennesker. Samhandlingen i dette området vil vokse i takt med utviklingen av en tidsmessig infrastruktur.

Midt i denne aksen ligger Haugesund-regionen. Vi forbereder oss på en ny epoke. Næringsforeningens visjon ”Vi skal bygge Vestlandets knutepunkt” er tuftet på ideen om at den strategiske posisjonen vår i skjæringspunktet mellom hovedkorridoren øst-vest (E134) og nord/sør (E39) vil gi oss store muligheter.

Vi ser hvordan veinettet bygges ut i sentrale deler av Østlandet. Vi ser hvilke positive effekter det har hatt for næringslivet på Sørlandet at E 18 fra Kristiansand til Grimstad ble bygget ut med fire felt.

Tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sa på Sola-møtet for to år siden at ”dere må ikke stå med lua i hånda i kampen om veimilliardene.”

Les mer her: https://nforeningen.no/fire-felts-veg-stavanger-bergen/149045

På samferdselsmøte som Næringsforeningen var medarrangør av ved HSH i dag var det flere som støttet HN-direktøren utspill. En av dem var stortingsrepresentant Øyvind Halleraker som viste til at det var firefelts veg overaltr på Østlandet.
– Det er opplagt at den utviklingen vi ser i beltet mellom Stavanger og Bergen vil kreve en helt anne infrastruktur enn vi har i dag, sa Halleraker.

Mer om konferansen her:
http://www.h-avis.no/nyheter/vil-kjore-i-90-km-t-uten-firefelt-1.7543327

http://www.h-avis.no/nyheter/vil-ha-firefelt-langs-kysten-1.7542695