Fire felts-veg mellom Stavanger og Bergen kan gi produktivitetsgevinster på rundt 100 milliarder. Her en viktig bit av den nye infrastrukturen; Rogfast-tunnelen.

Statens vegvesen mener en fartsgrense på 130 km/t mellom Vestlandets største byer vil skape verdier for flere titalls milliarder kroner.- Dette har vi ventet på, sier HN-direktør Egil Severeide

Skrevet .

Det er prosjektleder Olav Ellevset i Statens vegvesen som lanserer ideen i Bergens Tidende lørdag. Han er prosjektleder for fergefri E39,  og får støtte i en ny rapport fra BI som tar for seg de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å koble bo- og arbeidsmarkedet mellom Bergen og Stavanger. Produktivitetsgevinsten blir som følger:

  • Stavanger/Haugesund-regionen: 33-55 milliarder kroner pr. år
  • Stord/Bergen-regionen: 15-50 milliarder kroner pr. år

Den samfunnsøkonomiske nytten er større enn noen tidligere undersøkelser har vist. Så stor er den at prosjektlederen i E39 mener en bør tenke helt nytt.og arbeidsmarked, noe som vil gi høyere gevinst.

Derfor ønsker vi å planlegge veien mellom Bergen og Stavanger med en mulig hastighet på 130 kilometer i timen, sier E39-sjefen.

- Debatten om standarden på motorveien må starte allerede nå. Med en fartsgrense på 130 km/t kommer vi ned i to timer kjøretid mellom byene, sier Ellevset.

- Det er viktig at vi tenker fremtidsrettet. Vi trenger ikke nødvendigvis fire felt alle steder med en gang. Men vi bør bygge en korridor som har høy nok standard, så kan vi etablere de feltene vi trenger til enhver tid.

Han sier at terrenget mellom disse to byene er lite krevende, og at det fullt ut er realistisk med firefelts motorvei og 130 kilometers fartsgrense.

HN-direktør Egil Severeide er svært glad for Ellevsets utspill, og sier det er helt i tråd med Næringsforeningens synspunkter.

– Vi har i flere møter med Vegvesenet og i andre fora påpekt behovet for fire felts veg mellom Stavanger og Bergen, men møtt liten forståelse.

Motargumentet har vært at trafikkgrunnlaget ikke er stort nok. Vi har hele tiden hevdet at vi tror Vegvesenet tar feil i sine prognoser, og at de undervurderer det trafikkpotensialet som ligger i ny infrastruktur mellom Bergen og Stavanger.

Det er derfor veldig interessant og gledelig at prosjektlederen for  Ferjefri E39 nå vil ha fire felt med 130 km/time mellom Stavanger og Bergen, sier Severeide som minner om at dette er den mest vekstkraftige aksen på Vestlandet, hvor det om noen år vil bo  nær en million mennesker.

Nå kan vi få et tilnærmet sammenhengende bo-og arbeidsmarked langs denne strekningen. Haugesundregionen ligger midt i smørøyet, og det gir oss store muligheter til å etablere oss som en attraktiv og spennende region, sier Severeide.

Han viser til uttalelser fra professor Victor Normann om at den kritiske pendlertiden mellom arbeidsregioner er rundt 45 minutter. Den tiden ville vært umulig å oppnå med de opprinnelige planene. Med fire felt og høyere fartsgrense kan reisetiden mellom Stavanger og Haugesund, Haugesund-Stord og Stord- Bergen komme under 45 minutter. Da vil mulighetene for å bygge et felles bo- og arbeidsmarked langs hele denne aksen være til stede, sier Severeide.

Les mer her:

https://nforeningen.no/egil/fire-felts-veg-stavanger-bergen/