Statens Vegvesen mener trafikken på E134 innover mot Knapphus vil vokse så sterkt at det må legges til rette for fire-felts veg fra Haugesund. I Stavanger diskuteres det seks-felts veg på den mest trafikkerte strekningen, hvorav to beregnet på på kollektiv/tungtransport. Det er bra. Det som bekymrer er at de samme tanker ikke har fått feste seg langs E 39. Vi har fått signaler om at det planlegges for fire felts veg hele strekningen fra Stord til Bergen, men ikke på strekningen fra Bokn til Bømlafjorden. Her er det noe som skurrer.

Skrevet .

Statens Vegvesen mener trafikken på E134 innover mot Knapphus vil vokse så sterkt at det må legges til rette for fire-felts veg fra Haugesund.
I Stavanger diskuteres det seks-felts veg på den mest trafikkerte strekningen, hvorav to beregnet på på kollektiv/tungtransport.

Det er bra. Det som bekymrer er at de samme tanker ikke har fått feste seg langs E 39. Vi har fått signaler om at det planlegges for fire felts veg hele strekningen fra Stord til Bergen, men ikke på strekningen fra Bokn til Bømlafjorden.

Her er det noe som skurrer.
Har Vegvesenet tatt høyde for den trafikkutviklingen som vil komme som følge av Rogfast? Er planleggerne klar over den trafikkutløsende kraft som fastlandsforbindelse mellom nord- og sørfylket vil ha? Et felles bo- og arbeidsmarked mellom Bergen og Stavanger, der det vil ta knapt to og halv time mellom de to byene med firefelts veg hele strekningen og hastighet på 90/100 km/time?

Aksen Bergen- Stavanger er en av landets mest ekspansive næringsregioner. Her vil det snart bo nærmere en million mennesker. Samhandlingen i dette området vil vokse i takt med utviklingen av en tidsmessig infrastruktur. Midt i denne aksen ligger Haugesund-regionen.

Vi forbereder oss på en ny epoke. Næringsforeningens visjon ”Vi skal bygge Vestlandets knutepunkt” er tuftet på ideen om at den strategiske posisjonen vår i skjæringspunktet mellom hovedkorridoren øst-vest (E134) og nord/sør (E39) vil gi oss store muligheter.
Vi ser hvordan veinettet bygges ut i sentrale deler av Østlandet. Vi ser hvilke positive effekter det har hatt for næringslivet på Sørlandet at E 18 fra Kristiansand til Grimstad ble bygget ut med fire felt.
Tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sa på Sola-møtet for to år siden at ”dere må ikke stå med lua i hånda i kampen om veimilliardene.”

Det har vi ikke tenkt å gjøre. Derfor er Rogfast (senere Hordfast) og tunnelprosjektene over Haukeli lansert som hovedprosjekter fra både fra det politiske miljø og næringsmiljøet på SørVestlandet.

Men like viktig er tilførselsveiene til disse prosjektene. Det virker lite fornuftig å planlegge Rogfast som fire felts tunnel for så å ende opp i en klassisk to felts veg og tidvis tre når du kommer opp av tunnelåpningen.
Her må vi tenke langsiktig og ta høyde for den trafikkvekst som vi med stor sannsynlighet ser vil komme. Vegvesenets prognoser har en lei tendens til å sprekke, og vi må ikke komme i den situasjon at vi kjører firfelts under sjøen og ender opp med køkjøring på landjorda.

Derfor vil vi klart å tydelig signalisere til Vegvesenet at det eneste fornuftige er å planlegge firefelts veg på hele strekningen mellom Bergen og Stavanger. Det øker muligheten for å etablere en felles bo- og arbeidsregion, det reduserer transportkostnadene og øker forrentingsmulighetene for næringslivet og det gir kollektivtrafikken bedre vilkår