Marine Aluminium gjør seg nok en gang bemerket som finalist, og er verdensledende i leveranser av helikopterdekk til offshore, skip og institusjoner på land.

DeepWell, Østensjø Rederi, Geminor og Marine Aluminium- det er finalistene til Årets bedrift 2013, som deles ut under Haugalandskonferansen fredag kveld.

Skrevet .

Juryen har valgt å utvide finalefeltet fra tre til fire kandidater dette året, fordi det har vært vanskelig å skille dem fra hverandre. Alle er verdige kandidater, og de har hver og en fått anledning til å presentere  seg for juryen.

Her er begrunnelsen for hver av kandidatene:

 

Østensjø Rederi

Østensjø Rederi har lenge vært en storhet i det maritime miljø her i regionen. Siden Johannes Østensjø startet rederiet i 1974 har det vokst jevnt og trutt til dagens nivå med 600 ansatte, 30 skip i operasjon,  2 nybygg og 1,3 milliard i omsetning og et nytt, staselig bygg midt i hjertet av byen.

Selskapet opererer i tre internasjonale markeder, terminal og taubåter, offshoreskip og hotellskip. Det er særlig satsingen i det siste segmentet som har skapt oppmerksomhet.

Edda Fides ble i 2011 den største enkelkontrahering i rederiets historie, og nå er et nytt og enda større skip på beddingen. Disse hotell- og serviceskipene  med plass til mellom 600 – 800 passasjerer er unike i verdenssammenheng og nybygget er designet for å operere i arktiske farvann.

Disse skipene resultat av  innovasjonskulturen i Østensjø-rederiet . Flere av rederiets utviklingsprosjekter er blitt til industristandard.

Østensjø rederiet har vært med å starte andre lokale selskaper som DeepOcean, DeepWell og Resq, bruker en god del lokale underleverandører og er aktiv på det lokale sponsormarkedet. Johannes Østensjø er hovedaksjonær.

 

Marine Aluminium

Marine Aluminium har er nok en gang slått seg fram til finalen i en regional konkurranse. Det er ingen tilfeldighet; Karmøy-bedriften er verdensledende i sin bransje og scorer år etter år høgt på innovasjon og resultat. Årlig omsetning er på rundt en halv milliard kroner.

Marine Aluminiums forretningside er å  levere sikre og forutsigbare adkomstløsninger til skip og offshore.  

Selskapet produserer helikopterdekk til offshoreinstallasjoner og skip,  gangveier, teleskopiske bruer, rekkverk og  sikkerhetsvegger. Marine Aluminium har faktisk 90 prosent av bromarkedet og 50 prosent av  helikopterdekkmarkedet på verdensbasis.

Hovedkontor ligger på Husøy med avdelinger på Stord og Ningbo i Kina.

Marine Aluminium har 200 ansatte hvorav 50 i Kina.  Selskapet har egen utviklingsavdeling og eget akademi med fokus på intern og ekstern opplæring og sertifisering.

Selskapets hovedaksjonær er det norske  Private Equity-selskapet Norvestor

 

 

Geminor

Geminor er kanskje et ukjent navn for de fleste, men i avfallsbransjen er selskapet  en stor internasjonal handelsaktør for ulike typer avfall til energigjenvinning i  Norden og UK .

Selskapet holder til på Avaldsnes og er gasellebedrift for sjette år på rad.

Geminor megler avfall for over 350 millioner kroner hvert år og har solid inntjening. Forretningsideen er å være den foretrukne leverandør av brennbart avfall i Nord Europa.

Selskapet samarbeider med over 40 mottaksanlegg for energigjenvinning av bl.a husholdnings- og næringsavfall og farlig avfall. Målet er å gjenvinne 1 million tonn i 2016.

Logistikkløsningene fra de som sitter med avfallet og  til energigjenvinning av avfallet løses i samarbeid med en rekke transportselskaper, med frakt både på bil og båt.

Hovedaksjonær i selskapet er daglig leder Kjetil Vikingstad. Selskapet har  13  ansatte, hvorav 1 i Finland og 4 i UK

 

DeepWell

DeepWell er et brønnintervensjonsselskap som leverer høyteknologiske wireline tjenester og integrerte operasjoner offshore.

 Selskapet har hovedkontor og base på Karmøy og avdelingskontor i Stavanger. DeepWell  har 125 ansatte og omsetter for over 200 millioner kroner årlig. 

Selskapet var inntil nylig helt lokaleid med Solstad og Østensjø-rederiet som største aksjonærer.

Så valgte eierne å inngå en omfattende avtale med HitecVision om å utvikle selskapet videre til en bredere internasjonal aktør.

 DeepWell er i en sterk vekstfase og har planer om å ansette 25  medarbeidere den nærmeste tiden og rundt 100 neste år.

Selskapet har vært gasellebedrift i tre år.

DeepWell er en bedrift med en utpreget sosial profil, anskueliggjort gjennom deltagelse i prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon og ved at ansatte gir velferdspenger til gode formål.