Flaggruten, som har fraktet passasjerer mellom Bergen og Stavanger siden 1960, skal avvikles fra årsskiftet.

Skrevet .

Bakgrunnen for nedleggelsen er at det er inngått nye kontrakter om drift av hurtigbåter i fylkene Hordaland og Rogaland fra kommende årsskifte.

I Hordaland har fylkeskommunens ruteselskap Skyss inngått kontrakter om drift av hurtigbåter internt i fylket, mens det tilsvarende selskapet Kolumbus i Rogaland har gjort avtaler der.

– Det var spesielt endringene i Hordaland som gjorde at det blir for krevende for oss å videreføre Flaggruten, sier Fossan.

Direktør Odd Aksland i Kolumbus beklager at Hordaland fylkeskommune ikke ville være med på en felles anbudsutlysning som sikrer båtruten mellom de to nabofylkene.

– Vi jobbet inn mot Hordaland for å få til dette, men fylkeskommunen der valgte å gjøre det på sin måte, sier Aksland.

– Bunnen faller ut

I 2012 dro 190.000 passasjerer med Flaggruten, 20.000 av disse reiste hele strekningen mellom Bergen og Stavanger.

Flaggruten er i prinsippet et kommersielt reisetilbud. Men Norled har hittil kunnet innlemme deler av driften i de offentlige kontraktene – spesielt kontraktene i Rogaland med Kolumbus.

De nåværende kontraktene innebærer også at selskapet får billettinntektene selv. Men fra 1. januar endres systemet i Hordaland fra netto- til bruttokontrakter. Det betyr at Skyss går inn og selv tar inntektsansvaret.

– Da faller bunnen ut av Flaggruten. Antallet som reiser hele strekningen blir for lite til å opprettholde et kommersielt hurtigbåttilbud mellom Bergen og Stavanger, sier Fossan.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Flaggruten-legges-ned-3250406.html