Skrevet .

Det flyttet nær 2 400 polakker og bortimot 1 600 litauere til Norge i 2. kvartal 2012. Om lag 400 polakker og 130 litauere flyttet fra Norege i det samme kvartalet, melder SSB

De andre gruppene av utenlandske statsborgare med størst nettoinnvandring i 2. kvartal var de med somalisk og eritreisk statsborgerskap, med respektive 750 og 400 flere inn- enn utflyttinger.

Sammenlignet med 2. kvartal i fjor var islendinear og estlendere ikke lenger med på lista over de ti gruppene med størst nettoinnvandring. De to sistnevnte gruppene var nummer 11 og 12, mens de med rumensk og spansk statsborgerskap er blant de ti største gruppene i 2. kvartal. De var nummer 11 og 17 i 2. kvartal 2011. Det var også en viss oppgang i nettoinnvandringen av portugisiske og greske statsborgere, men tallene er fremdeles lave og ligger på 98 og 66 personar.

I 2. kvartal hadde Rogaland størst flytteoverskudd overfor utlandet med 1 200 flere inn- enn utvandringer. Sett i forhold til folketallet var det Møre og Romsdal, sammen med Rogaland, som hadde størst overskudd.