Fire fylker skiller seg ut med flest konkurser de to siste årene.. Men det er de fylkene som også  har flest foretak og vokser raskest.

Skrevet .

Oslo (1323), Akershus (901), Hordaland (814) og Rogaland (613) topper lista over fylker med flest åpnede konkurser i 2011 og 2012.

Totalt ble det åpnet 3 814 konkurser i fjor. Det er 12,4 prosent, eller 541 færre konkurear enn i 2011.

Den største nedgangen i prosentvise tall finner vi i Hedmark, med 37 prosent færre konkurser. I Akershus var nedgangen i absolutte tall størst, med 135 færre konkurser.

Sju av ti konkurser, i alt 2 763, var foretakskonkurser eksklusive enkeltpersonforetak. Det var 13 prosent færre foretakskonkurser i fjor enn i 2011.

Snautt hvert tredje foretak var innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner, med totalt 761 konkursåpninger.

Les mer her:

http://www.ssb.no/konkurs/