161 lærlinger starter nå sin to år lange læretid i Statoil. 25 av disse får Kårstø som arbeidsplass.

Skrevet .

Rekordmange, 2192 ungdommer, fra hele landet søkte læreplass hos Statoil i år, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi har redusert antallet nye lærlinger denne høsten noe fra 177 i fjor, sier rekrutteringsdirektør i Statoil Tone Rognstad. Hun forklarer dette med at på offshoreinstallasjonene er det svært strenge sikkerhetsbegrensninger på hvor mange lærlinger man kan ha per lærlingeansvarlig.

– Men vi ser nå på hvordan vi til neste år igjen kan øke inntaket av lærlinger noe. Vi vil gjerne følge opp avtalen, som i vår ble inngått mellom LO og NHO, med ambisjon om å øke antall lærlinger med 20 prosent innen utgangen av 2015, sier Rognstad.
Offshore og på land

Høstens nye lærlinger i Statoil fordeler seg slik: Snøhvit: 19, Mongstad 31, Tjeldbergodden 10, Kårstø 25, Sture 4, Kollsnes 10. Dessuten er 10 lærlinger fordelt på forskningssentra og andre anlegg på land. Offshore har 51 nye lærlinger startet denne høsten.

– Lærlingene er inne i to år. Totalt har Statoil dermed 337 lærlinger inne akkurat nå, sier Tone Rognstad.

– På Kårstø tok Statoil i år inn 25 nye lærlinger. Like mange begynte læretiden hos Statoil i fjor slik at 50 ungdommer har nå sin læreplass hos Statoil på Kårstø, opplyser Jenny Kristin Svendsbøe, som er oppfølgingsansvarlig for lærlingene på Kårstø. Av de 25 nye lærlingene på Kårstø denne høsten skal tre av dem få opplæring som industrimekanikere, tre innen kjemiprosess, og like mange automatikere. 12 lærlinger vil satse på kjemiprosess, en på elektrofag, to innen kontorfag, en på laboratorium, en innen logistikk, en sveiser og en dataelektroniker.

Les mer her: http://www.aftenbladet.no/energi/arbeidsliv/2192-sokte-lareplass-hos-Statoil-3034992.html