Statkraft mener vi har mer enn nok kraft til å elektrifisere både bilpark og industri i Norge.

Skrevet .

– Elektrifisering handler ikke lenger om mangelen på kraft. Vi har mer enn nok tilgjengelig og dessuten rikt tilfang av prosjekter, spesielt på vindsiden, sier Henrik Sætness til sysla.no

Han er direktør med ansvar for langsiktig analyse av kraftmarkedet i Statkraft og la i går frem selskapets scenario for det såkalte lavutslippssamfunnet.

Hovedkonklusjonen her er at mest mulig av transport- og industrisektoren i Norge bør elektrifiseres.

Tilgangen på ren kraft er også et lokkemiddel for ny industri, mener selskapet.

– Og dette har vi nok kraft til, selv om alt slår til og det etableres flere store datasentre i Norge? 

– I utgangspunktet er Norge en del av det nordiske kraftmarkedet, og igjen en del av det europeiske. Når vi ser på dette i detalj, så vil vi i Norden ha et betydelig kraftoverskudd fremover. Det topper ut opp mot 60 Twh i det mest ekstreme anslaget.

Til sammenligning utgjør 1 Twh omtrent det årlige forbruket til 50 000 husstander.

I rapporten estimeres det et økt elektrisitetsforbruk på seks TWh innen industri og et realistisk utfall på nye ni TWh innen transportsektoren.

Dette vil ifølge Statkraft redusere utslippene med rundt 7 MtCO2 i Norge og tilsvarer at alle dagens person- og varebiler i Norge har elektrisk motor eller brenselcellemotor.

Les mer: