Konsumprisindeksen steg 0,7 prosent fra januar til februar 2013. Det var økte priser på møbler og flyreiser som bidro mest til oppgangen. Fra februar 2012 til februar 2013 steg KPI med 1,0 prosent.

Skrevet .

Fra januar til februar 2013 steg KPI med 0,7 prosent. En av hovedårsakene til månedsendringen var prisene på møbler, tepper og reparasjoner som viste oppgang på 10,6 prosent i februar.

Økningen skyldes hovedsakelig prisøkning etter sesongmessig tilbudsaktivitet i januar. Samlet viste transporttjenester en prisoppgang på 5,0 prosent fra januar til februar 2013.

Det var økte priser på flyreiser som bidro mest til oppgangen i denne konsumgruppen. Høyere flypriser i februar kan blant annet forklares med økt reiseaktivitet i forbindelse med vinterferien.

Prisene på matvarer steg 0,8 prosent fra januar til februar 2013. De fleste matvaregruppene viste prisoppgang, og det var særlig meieriprodukter, sjokolade og andre sukkervarer samt noe frisk frukt, som bidro mest.

For enkelte varegrupper kan økningen tilskrives prisjustering av matvarer, som normalt opptrer i februar, mens for andre varegrupper skyldes oppgangen prisøkning etter tilbudsaktivitet i januar.

I samme periode økte beregnet husleie for selveiere med 0,4 prosent og prisene på drivstoff og smøremidler steg 1,5 prosent.

Som følge av det årlige Mammutsalget falt prisene på bøker 22,4 prosent i februar og bidro dermed til å dempe oppgangen i KPI.

Les mer her
http://ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned/2013-03-11