Hun tar DeepWell  fra Husøy til Gismarvik. Nærhet til infrastruktur var avgjørende for valget.

Skrevet .

– Det er tøffe tider i bransjen akkurat nå, faktisk i den grad at vi som mange andre må vurdere nedbemanning. Samtidig må vi ha to tanker i hodet på en gang. Vi ønsker å vokse på lang sikt. Derfor trenger vi mer plass og mer moderne lokaler, sier administrerende direktør Martha Kold Bakkevig i DeepWell til Haugesunds Avis.
Hun forteller at selskapet har vurdert ulike tomtealternativer. Valget falt på Haugaland næringspark på grunn av den sentrale plasseringen mellom Stavanger og Bergen.
Kjøretiden til Arsvågen er bare 20 minutter og reisetiden til Stavanger blir ytterligere redusert når Rogfast åpner.

Tomta DeepWell har kjøpt like ved tunnelmunningen og inngangen til næringsparken er på 25 mål.
– Vi har kjøpt rikelig areal med tanke på senere ekspansjon, sier Bakkevig. På tomta er det meningen å reise et bygg som skal romme kontor, verkstedhall og rom for kursvirksomhet gjennom DeepWell Academy, som er et nytt satsingsområde.
– Vi er i startfasen med skolen som skal gi opplæring både til egne ansatte, kunder og andre, forteller Bakkevig.
Både med tanke på opplæring og testing av teknologi er det også aktuelt å bore en brønn i næringsparken. – Den vi har på Husøy går 300 meter ned. Her er det aktuelt å bore horisontalt også, slik det blir gjort ute på feltene nå, forklarer direktøren.
– Det er ikke snakk om å flytte straks. Jeg regner med at vi i løpet av året kommer til å ta en beslutning om når vi skal gå i gang med bygging i Haugaland Næringspark. Det blir når pilene peker mer oppover igjen, sier Bakkevig.

Hun karakteriserer DeepWell som et serviceselskap for oljebransjen, med vedlikehold på oljebrønner som spesialitet. DeepWell har i dag 42 av totalt 145 ansatte ved basen på Husøy.
DeepWell-direktøren utelukker ikke at underleverandører både på Haugalandet og i Stavanger-området vil følge etter til næringsparken.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/DeepWell_til_Gismarvik-5-62-46232.html