Drømmen om enebolig kan bli knust, fordi folkeveksten krever en tettere boform, heter det i en rapport om boligbehovet i Hordaland.

Etter 15 år med byggefest for eneboliger i bergensområdet, tyder alt på at festen er slutt. – Folk må venne seg til å bo tettere i framtida, seier eksperter.

Skrevet .

Om ein skal bu som i dag, vil folkeveksten i Hordaland krevje over 30.000 nye einebustadar dei nesten 16 åra. Det viser ei analyse av bustadbehovet i Hordaland, skriver Bergens Tidende.

1900 nye einebustadar kvart år framover går ikkje. Hordalendingane må venne seg til å bu tettare i framtida om vi får ein så høg folkevekst som våre prognosar seier, heiter det i rapporten.

I rapporten vert det slått fast at det er behov for 33 500 nye einebustader, 16 000 nye småhus og 17 000 bueiningar i bustadblokker eller bufellesskap.

http://www.nrk.no/hordaland/folkevekst-knuser-draumen-1.11514666