Maritimt Opplæringskontor mener rederiene må ta større ansvar og få opp tallet på lærlingeplasser. Rederiene sier riggselskaper kaprer dem de har lært opp.

Skrevet .

190 lærlinger, men bare 165 læreplasser er situasjonen i vår region nå.

– Behovet for norske sjøfolk framover er stort. Vi har en stor offshoreflåte og en voksende riggflåte. Vi trenger mange fler enn vi kan utdanne, sier Øyvind Bårdsen, daglig leder i Maritimt Opplæringskontor i Haugesund til Stavanger Aftenblad.

Kontoret skaffer til veie læreplasser til elevene som er ferdige med Vg2 Maritime fag og skal ut i lære som motormenn og matroser.

– Å få nok læreplasser er en stor utfordring. Jeg snakket nylig med en fortvilt far til en sønn som hadde over 4 i snittkarakter, ikke hadde vært borte én dag og var topp motivert.

Men det var ikke læreplass å finne. Det gjør meg veldig bekymret, sier han.

Bårdsen sier en utfordring er at oljebransjen og riggflåten kan kjøpe seg ut av problemene. De betaler så godt at de får så mange norske sjøfolk de ønsker. Dermed står rederiene igjen med svarteper etter å ha hatt elevene i lære:

– Jeg vet om rederier som har lært opp gode sjøfolk, og etter endt læretid, forsvinner de til mye bedre betalte stillinger på en rigg.

– Anbefaler du ungdom å ta maritim utdanning?

– Ja, for all del! Framtiden er kjempelys bare de kommer seg gjennom dette nåløyet. Vi har fått opp enorme søkertall, men næringen svikter, sier han.

Les mer her: http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Utdanning/Flere-vil-bli-sjofolk_-for-fa-lareplasser-3186530.html