- Vi står foran den fjerde industrielle revolusjon. Vi må våkne, sier NHO-sjefen som kommer til Haugalandskonferansen.

Skrevet .

NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener nordmenn har vært i komfortsonen for lenge. De teknologiske endringene i arbeidslivet kommer nå, sier hun i et intervju med bt.no.

Skogen Lund er en av foredragsholderne på Haugalandskonferansen 4. mars, der hun skal snakke nettopp om «Den fjerde industrielle revolusjon».

– Vi har et godt utgangspunkt for å møte disse endringene. Men det er bare et utgangspunkt, og et utgangspunkt bærer deg ikke igjennom krisen av seg selv. Men vi har en god utdanningsbase og vi er på verdenstoppen når det gjelder tillit. I den teknologiske tidsalderen er nettverksbygging avgjørende, og da er tillit et stort fortrinn. Men vi har ikke vært i verdenstoppen når det gjelder å utnytte vårt utgangspunkt. Innen velferdsteknologi har vi for eksempel hatt noen lovende piloter her og der, men ikke klart å sette dette i sammenheng.

– Hvorfor er det slik i Norge?

– Vi har hatt råd til å la være. Mange endringer kommer ikke før vi må.

– Rikdommen har gjort oss late?

– Vi har kunnet løse ting med si ja takk, begge deler. Vi har ikke tatt inn over oss endringene som skjer og har ikke vært nødt til å prioritere og effektivisere. Det har vi ikke vært tvunget til.

– Hva skjer da?

– Det som er et faktum er at vi har hatt råd til å la særinteresser få stort spillerom. Selv om det har gått på bekostning av fellesskapet. Det må ofte vike for særinteressene.

– Skjønner norske ledere alvoret?

– Det begynner å sige inn. Det siste året har mange følt dette på kroppen. Noen snakker om at de befinner seg i en krigssone. Andre har det bedre enn noen gang, og har en tilgang på en kompetanse de ikke hadde før. Vestlandets kystbelte er rammet. Nord-Norge og innlandet har vekst.

– Hvem opplever at de er i krigssonen?

– De som jobber i oljeservice og maritim sektor har det ikke enkelt. Men mange av dem som er rammet er fra en veldig ressurssterk del av norsk næringsliv, med kompetente eiere, ledere og arbeidstagere. De som driver rederi eller skipsverft har levd med sykluser bestandig, og har gode forutsetninger for å komme seg gjennom denne type sjokk. De må bli mer konkurransedyktige, må kutte kostnader og bli enda smartere, sier Skogen Lund.

Les mer her:

http://www.bt.no/nyheter/okonomi/NHO-direktoren-Norge-er-ikke-flinkest-i-klassen-3514386.html