Fylkesdirektør i NAV Rogaland, Truls Nordahl, er bekymret over antall unge uføre. Karmøy og Haugesund ligger i toppen.

Skrevet .

912 unge mellom 18 og 29 år er uføre i Rogaland. Dette utgjør 1,2 prosent av denne aldersgruppen, noe som betyr at 12 av 1000 ungdommer er erklært varig uføre.

–  Vi ligger på landsgjennomsnittet i antallet unge uføre, men tallene burde vært lavere i Rogaland. Vi har lite arbeidsledighet, sykefravær og personer som mottar arbeidsavklaringspenger sammenlignet med resten av landet, noe som tilsier at kurven med unge uføre burde gjenspeile dette, sier Nordahl til Aftenbladet. 59 prosent de unge er uføre som følge av en psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelser, som for eksempel AD/HD, nevroser, stemningslidelser, schizofreni og psykisk utviklingshemming. –  I Nav sier vi at to tredjedeler av de uføre ikke har mulighet til å komme i jobb.
Den siste tredjedelen, derimot, er det mulig å gjøre noe med, sier han. - Det betyr at vi må bli flinkere til å gripe fatt i problemstillingene så snart de dukker opp og blir synlige. Nav, foreldre og skolesystemet, skolehelsetjenesten, PPT og andre støttefunksjoner må gripe inn og samhandle på en god måte.

Unge uføre i prosent:


  • Stavanger: 0,9 prosent

  • Sandnes: 1,0 prosent

  • Sola: 1,0 prosent

  • Haugesund: 1,8 prosent

  • Karmøy: 2,0 prosent

Les hele saken her: http://www.aftenbladet.no/nytte/livsstil/Nav-direktor-For-mange-Aunge-ufore-i-Rogaland-3060550.html