- Vi liker den offensive holdningen i Næringsforeningen, sier Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol. Selskapet tegner ny samarbeidsavtale med HN.

Skrevet .

Vassbakk & Stol er en av de mest synlige virksomhetene i regionen. Firmanavnet kan påtreffes overalt hvor det er infrastrukturprosjekter i arbeid. Gjennom mange år har selskapet bygget opp en solid ekspertise og erfaring som gjør Vassbakk & Stol til en viktig regional aktør.

– Vi er veldig glad for å ha Inge Jan og selskapet hans med på laget. Å ha Vassbakk & Stol på vår liste over hovedsamarbeidspartnere gir oss troverdighet og styrke, sier HN-direktør Egil Severeide.

Thorsen understreker Næringsforeningens viktige arbeid som pådriver for utviklingen av nye infrastrukturprosjekter i regionen.

Næringsforeningen har nå 10 hovedsamarbeidspartnere: Gassco, Haugesund Sparebank, DNB, Sysco, Imenco, Haugaland Kraft, Karmsund Havn, Sparebanken Vest, Vassbakk & Stol og Caiano.