Hvorfor er det så få kvinnelige ledere i maritim og petromaritim virksomhet, i finansnæringen og i forsvaret? Dette er ett av spørsmålene  Lise Langåker ved HSH nå dykker ned i.

 

Skrevet .

Hun er koplet på et spennende forskningsprosjekt ved NTNU som har fått støtte fra Norges Forskningsråd, skriver HSH på sine nettsider.

– Utgangspunktet vårt er kjønnsperspektivet. Gjennom intervjuer og datainnsamling for øvrig skal vi se på hvordan ledelse blir sett på og utøvd innenfor maritime og petro-maritime virksomheter, finansnæringen og i forsvaret, forteller Langåker.

Ledelsesbegrepet vil bli studert fra ulike synsvinkler.

– Vi ser på dette både som symbolske og kulturelle fenomener, som strukturelle fenomener og i et maktperspektiv, utdyper hun.

Tidsperspektivet for det nye forskningsprosjektet er fire år.

– Hvordan har du kommet med i prosjektet?

– Dette handler om å bygge gode og sterke faglige nettverk. Gjennom flere år har jeg samarbeidet med kolleger i miljøer som er interesserte i forskning omkring organisasjoner og kjønn.

– I flere år har vi forsøkt å få finansiert forskning om kjønnsbalanse og kjønnsubalanse i maritim og petro-maritim sektor. Endelig har vi lykkes med å få dette til. Veldig gledelig, sier Lise Langåker som går inn i prosjektet med en 30 prosents stilling.

Les mer her:

http://www.hsh.no/nyheter/2012120000002226