Hvordan få full gevinst av livslang læring? Det er et av spørsmålene en internasjonal forskergruppe med utspring fra HSH nå skal finne ut av.

Skrevet .

Norge trenger mer kunnskap, ny kompetanse og mange flere arbeidstakere. Men er det mulig å opprettholde arbeidskraften og samtidig få flere voksne til å stå i jobbene, til å videreutdanne seg og lære mer?

I fjor sommer fikk HSH tildelt 7,3 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd til et prosjekt, som går rett inn i et brennaktuelt tema.

– Daglig leser og hører vi om mangel på arbeidskraft og kompetanse. Vi hører om behovet for arbeidsinnvandring.

I tillegg hører vi om mange mennesker som står utenfor arbeidslivet. Andre igjen får ikke brukt all sin kompetanse i den jobben de har. Bildet er unyansert og sammensatt – og komplisert.

Da trengs det forskning og ny kunnskap, sier professor Tarja Tikkanen i HSH til skolens nettutgave.

– Det nye forskningsprosjektet vårt går rett inn i denne problematikken, legger hun til.

– Vi skal prøve å finne fram til hvordan vi best kan løse ut det store lærings- og kompetansepotensialet som er blant voksne mennesker, samtidig som vi opprettholder arbeidskraften.

– Det høres vanskelig ut, men vi går i gang – og gleder oss til å finne svar og forklaringer, sier Tikkanen.

Denne uken samlet hun forskergruppen på HSH i Haugesund. Sentralt i forskningsprosjektet på HSH står den nye OECD-undersøkelsen PIAAC.

– Undersøkelsen kalles av mange for den voksne PISA-undersøkelsen, forklarer Tarja Tikkanen.

Les mer her:

http://www.hsh.no/nyheter/2014020000002395

HSH- forskningsprosjekt

FORSKERLAGET I PROSJEKTET SKILLSREALS: Egil Gabrielsen (førsteamanuensis Lesesenteret Universitetet i Stavanger), Mary Genevieve Billington (seniorforsker IRIS Stavanger), Stephen Billett (professor i voksen- og yrkespedagogikk, Griffith University Australia), Per Andersson (professor i pedagogikk, Linköping University Sverige), Kari Nissinen (forsker ved University of Jyväskylä Finland), Heikki Silvennoinen (professor i sosiologi University of Turku, Finland) og Tarja Tikkanen (professor i pedagogikk HSH). Foto: HSH