Sverre Tiltnes i Bygg21 er lei bransjestemplet  "konservativ og treg på innovasjon". - Feil, sier han og gleder seg til Byggarena 28. oktober

Skrevet .

Tiltnes mener byggebransjen har fått et ufortjent rykte.

– Det skjer veldig mye spennende  på innovasjonssida nå. Roboter, 3 D printing og andre produksjonsfremmende tiltak vil gjøre bransjen bedre og mer effektiv, sier Tiltnes på telefon fra sitt kontor i hovedstaden.

Det er lenge siden han har vært i Haugesund, faktisk ikke siden 1995, da han jobbet for Block Watne og var engasjert i et prosjekt med Norsk Hydro.

Han er en veteran i bransjen og har nå ansvaret for Bygg 21; et samarbeidsprogram mellom bransje og myndigheter opprettet i 2014 og med et klart mandat:

Byggekostnadene skal ned 20 prosent. På Byggarena 28. oktober forteller han hvordan

– Vi driver for dyrt og for lite verdiskapende. Vi må få til et bedre samspill i hele verdikjeden. Her er byggeledelse et sentralt tema, sier Tiltnes og viser til at han i juni overleverte kommunalminister Jan Tore Sanner de første forslagene til forbedringer:

Rapporten kom med tre forslag til forenkling og effektivisering av plan- og saksbehandling, som med effektive grep som kan spare samfunnet for milliarder av kroner.

I dag varierer forskjellene i behandlingstid av plan- og byggesaker veldig i landets kommuner. I følge Statistisk sentralbyrå brukte Bergen i 2014 i snitt  916 dager på å behandle private detaljreguleringsforslag, mens Oslo bare brukte 263 dager,

– Det er svært kostbart både for næringslivet, kommunene og staten med behandlingstider på nivå med de man finner i Bergen.  Vi tror endringene vi foreslår i denne rapporten vil spare samfunnet for milliarder, sier Tiltnes.

Byggarena foregår i Scandic Maritim i Haugesund, og samlet i fjor over 200 deltagere fra bygg-,  anleggs- og eiendomsbransjen. Rundt 100 har så langt meldt sin ankomst til årets arrangement.

Her er program og påmelding til Byggarena 2016:

https://nforeningen.no/events/event/byggarena-2016-hold-av-dato-program-kommer/

Her kan du se hvem som har meldt seg på så langt:

deltakere.pr29.sept.