Optimismen er fortsatt stor i det rogalandske næringsliv, men det er ventet litt lavere vekst og fortsatt store rekrutteringsutfordringer

Skrevet .

Det er konklusjonen i det halvårlige Konjunkturbarometeret, som ble lagt fram i Haugesund i går. NHO-direktør Hallvard Ween dro gjennom undersøkelsen fra i sommer, og SR-Banks Runar Skarstein supplerte med oppdaterte tall fra finanssektoren. Sten Roar Martinsen, fagforeningsleder og konsernstyremedlem i Hydrro og leder av Vindafjord Næringspark, Arne Gunnar Habbestad deltok i en paneldebatt etter presentasjon.

Forventningene til det kommende året er positive og ser ikke ut til å ha avtatt de siste månedene. Olje- og gassbransjen er drivkraften for næringslivet i Rogaland. Rekrutteringsutfordringene er store innen de fleste bransjer.
Aktivitetsnivået spesielt innen olje og gass er meget høyt og drevet av investeringsnivået på norsk sokkel. I tillegg er det internasjonale markedet viktig, heter det i analysen fra Konjunkturbarometeret.

Les mer her: http://www.konjunktur.no/

Investeringsanslaget for 2013 øker i henhold til SSB til rekordhøye 211 milliarder kroner. Imidlertid kan det bli enda høyere – 280 milliarder kroner i henhold til Rystad Energy. De neste fem årene kan det bli utbyggingsbeslutninger på nærmere 90 felt. Utbyggingsprosjektene kan gi store ringvirkninger for leverandørindustrien i regionen. Viktige prosjekt på nåværende tidspunkt er de store utbyggingene av gigantfeltene Ekofisk Sør og Eldfisk 2 som foretas av ConocoPhillips for å øke utvinningen fra feltene over de neste 40 år.

Avgrensningsbrønner på gigantfeltet Johan Sverdrup og letebrønner i nærheten av feltet har ført til økte reserveanslag. Plan for utbygging og drift legges frem for godkjenning mot slutten av 2014. Det kan bli en faset utbygging med produksjonsstart i 2018 og med totale investeringer opp mot 100 milliarder kroner.

Bedriftsundersøkelsen for Konjunkturbarometeret viser at forventningsindeksene er positive. En av bransjene med store rekrutteringsutfordringer, samt en stor andel bedrifter med utenlandske ansatte, er energibransjen. Som ventet er olje og gass selve motoren i næringslivet i Rogaland