Norsk olje og gass forventer at investeringene på norsk sokkel vil ligge på 200 milliarder kroner frem mot 2017.

Skrevet .

Investeringsnivået på norsk sokkel vil ingen ende ta, og i forrige uke la Norsk olje og gass frem sin egen konjunkturrapport for olje- og gassindustrien. Ifølge interesseorganisasjonen forventes investeringene å øke fra omtrent 184 milliarder i år til 205 milliarder kroner i 2017, skriver Teknisk Ukeblad.

Selv om den prosentvise veksten gjennom denne perioden er forholdsvis jevn, bemerker Norsk olje og gass at investeringene for 2012 allerede ligger 30 milliarder over nivået i 2011. Det betyr at veksten allerede starter på et høyt nivå.

– Frem mot 2014 er vil felt i drift være den viktigste investeringsdriveren. Felt som Ekofisk, Troll og Åsgard får store investeringer fremover, sier fagsjef i økonomi i Norsk olje og gass, Bjørn Harald Martinsen.

Investeringsanslagene er også høyere enn det Norsk olje og gass la til grunn i fjorårets rapport. Ifølge organisasjonen skyldes det mange til dels store funn, som skal bygges ut raskt. I tillegg har produksjonsboring kommet langt opp på listen over investeringer, og gir utslag i nye borestrategier.

Les hele saken her: http://www.tu.no/olje-gass/2012/11/15/forventer-200-milliarder-i-investeringer-pa-sokkelen