Nye tall fra SSB anslår at investeringene til olje- og gassvirksomheten blir klart høyere i 2013 enn de var i 2012. Neste år vil veksten imidlertid fortsette i mer moderat takt.

Skrevet .

Ifølge nye anslag fra oljeselskapene vil investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, beløpe seg til 212,8 milliarder kroner i 2013, målt i løpende verdi. Dette er noe høyere enn ved forrige måling og 15 prosent over sammenlignbare tall for 2012. Anslaget for 2014 øker nå til hele 215,1 milliarder kroner, noe som er 5,4 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2013.

Anslaget for 2014 på 215,1 milliarder kroner er, målt i løpende priser, det høyeste anslaget som er gitt siden Statistisk sentralbyrå startet investeringstellingen i 1985. Det er anslagene for investeringene til feltutbygging, felt i drift, landvirksomhet og rørtransport som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for 2013, gitt i 3. kvartal 2012. Bare anslagene for letevirksomheten viser nedgang. 2014-anslaget er 6,9 milliarder høyere enn oppgitt i forrige kvartal.

Investeringene til letevirksomheten i 2014 er nå anslått til 32,8 milliarder kroner. Dette er riktignok 2 milliarder mer enn oppgitt i 2. kvartal, men likevel hele 7,9 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2013, gitt i 3. kvartal 2012. Det aller meste av nedgangen fra tilsvarende 2013-anslag kommer innenfor leteboring, det vil si boring av undersøkelses- og avgrensningsbrønner. Nedgangen innenfor geologiske undersøkelser og seismikk er moderat.

Les hele saken her: http://ssb.no/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal/2013-09-05