Bedrifter på Haugalandet spenner fra det naive til det paranoide med tanke på industrispionasje, hevder PST. Gassco får bistand i sine risikovurderinger.

Skrevet .

– Mange lokale bedrifter har høyteknologi som er høyst interessant for andre land, som undervanns- og oljeteknologi.

Vi understreker for dem at den nasjonale trusselvurderingen mot ulovlig etterretning er høy, selv om terrorvurderingen er lav, sier Geir Inge Davidsen i det nyopprettede, lokale PST-kontoret i Haugesund, til Haugesunds Avis.

PST utarbeider trusselvurderinger både for området og for enkeltbedrifter. En av dem som har fått PST-hjelp, er Gassco. Kommunikasjonsdirektør Kjell Larsen kaller bistanden nyttig og viktig.

– Vi gjør våre sikkerhetstiltak og sikringsvurderinger i lys av det PST forteller oss. Heves trusselnivået nasjonalt, må vi vurdere hvilke tiltak dette utløser hos oss, sier Larsen.

For Gassco er risikovurderinger knyttet til eget anlegg på Bygnes, og eksempelvis Kårstø.

Les mer her: http://www.h-avis.no/nyheter/radikaliserte-folges-tett-1.788420