De 40 studentene til HSHs ferske studium Beredskapsledelse har en ytterst mangfoldig bakgrunn. De kommer fra politi, brannvesen, kommuner, helse, ingeniørbedrifter og kommunikasjonsbransjen...

Skrevet .

– Deltakerne virker motiverte og ivrig etter å komme i gang. Bakgrunnen til studentene er variert og spennende. Det vil bidra godt inn i studiet, sier prosjektleder Morten Sommer i HSH.

Han forteller at første tema denne uken var en generell introduksjon til beredskapsledelse.

– Vi ser på hva dette handler om, hva lovverket på området sier, og hvordan man skal organisere innsatser og håndtere hendelser.

Andre sentrale tema senere i studiet er ROS-analyse og beredskapsplanlegging, ledelse og beslutningstaking under innsatser, og øvelser og læring innen beredskapsarbeid.

Sommer sier at HSH er en av få institusjoner som tilbyr et samlingsbasert studium innen Beredskapsledelse.

– Andre utdanningsinstitusjoner som har tilsvarende tilbud er Norges brannskole i samarbeid med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik som har en bachelorutdanning innen internasjonal beredskap.

Høgskolen i Hedemark som et halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap, og Høgskolen i Molde som har et 60 studiepoengers studium i beredskapsledelse.

Les mer her:

http://www.hsh.no/nyheter/2013090000002332