Reach og Eidesvik-baserte Transit Invest har fusjonert. Med 42 friske millioner i bagasjen kan undervannsselskapet fra Haugesund satse videre med Rune Lande (bildet) som styreformann

Skrevet .

Transit Invest har nå gjennomført fusjonen med med Reach Subsea og gjort en rettet emisjon på 42 millioner kroner, melder selskapene i går kveld.

Selskapet har et nytt styre bestående av følgende personer: Rune Lande (styreleder), Sverre B. Mikkelsen, Martha Kold Bakkevig, Anders Onarheim og Merete Haugli.

Kåre Johannes Lie har blitt ansatt som ny CEO i Selskapet.

Det nye selskapet skal hete «Reach Subsea ASA» og de øvrige endringene avsSelskapets vedtekter, forventes å bli registrert i Foretaksregisteret rundt den 5. desember 2012.

Etter registreringen av kapitalforhøyelsene relatert til det ovenstående vil den nye aksjekapital være 43.828.104 kroner, fordelt på 43.828.104 aksjer.

Pareto Securities AS er tilrettelegger for sammenslåingen og emisjonen.

Accello Partners AS i Oslo, der styremedlem Anders Onarheim en av eierne, er nå største eier i Transit Invest ASA med 35,7 prosent av aksjene.

Joso Invest AS (Kåre Johannes Lie) har 13,5 prosent, JT Invest (Jostein Alendal og Tone Aasbøe Alendal) 12,1 prosent og A-Å Invest (Åge J. Nilsen jr.) 7,5 prosent av aksjene.