Eidesvik Offshore på Bømlo er en av de store aktørene i den maritime klynge i Haugesund-regionen. Her er en av de siste tilvekstene, Viking Poseidon, avbildet.

Den petromaritime klyngen i Haugesund-regionen befester sin stilling. En samlet omsetning på 48 milliarder kroner og mange bestillinger på nye skip gir grunn til optimisme.

Skrevet .

De 105 bedriftene som er med i undersøkelsen, omsatte for 48,28 milliarder kroner i 2013. I 2012 var summen 41,28 milliarder. Sammenligner vi bedriftene som er med begge årene, er omsetningsveksten på 11,7 prosent.

– 2013 ble et toppår. Spesielt de som retter seg mot offshore og subsea gikk bra. Det samme gjorde verftene, men der går det nå noe tregere. Det har vært unormalt stor aktivitet en stund, og vi er nok mer på vei mot normalen, sier daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Solveig Røkenes til Haugesunds Avis.

Hun mener verftene har brukt de gode tidene godt:

– De har investert mye, både i kraner, bedre grunnforhold og så videre. De har også bygget mye kompetanse.

Verftene omsatte for 17,89 milliarder i 2013, viser tallene i undersøkelsen.

De lokale rederiene fikk en stigende vekstkurve i 2013. Omsetningen var på 21,06 milliarder, opp 26 prosent.

Veksten er størst i offshorerederiene.

– Men også i den mer ordinære skipsfarten ser vi nå mer positive signaler, sier Røkenes.

I kategorien «leverandører og tjenesteytende bedrifter» ble det omsatt for 9,33 milliarder i fjor. Dette er lavere enn meldt året før, men sammenlignes de samme selskapene, er det vekst også her.

Veksten i sysselsatte i næringen avtar. De 105 bedriftene hadde 18.424 personer i arbeid i fjor, 1,1 prosent opp fra 2012.

Rederiene i regionen sysselsetter 7.911 personer, om lag som i 2012.

Over fire tusen av de sysselsatte er utenlandske. Antallet norske sjøfolk falt fra 3.209 til 2.940.

Noe av det som bekymrer Røkenes i årets tall, er at det er færre opplæringsstillinger i regionens rederier, 388 i fjor mot 450 i 2012.

– Dette kan skyldes noe utflagging, noe nettolønnsproblematikk og taket på støtte i lærlingordningen. Det er stort behov for norske offiserer, og da trenger vi opplæringsplasser. Ellers utraderer vi den norske sjømannsstanden, sier Røkenes.

I de fleste sektorene i bransjen er det god tro på 2014. Offshoreverftene har størst tro på god omsetning. 47,5 prosent mener omsetningen i 2014 vil bli som i 2013.

Optimismen er likevel ikke like stor som i forrige undersøkelse. Da trodde 62 prosent på god omsetning. Investeringsplanene er også færre og mindre i år enn i fjor.

I skipsverftene er de mest skeptiske. Der tror samtlige på en middels utvikling.