1650 ansatte i IT-bedriften Atea er i åpen strid med drøyt 70 kolleger som streiker for tariffavtale. Fletallet mener de har det bedre uten. Sympatistreik kan ramme Haugaland Kraft.

Skrevet .

– Vi finner oss sikke i å bli ofre for LOs prinsippkamp, sier Lill Cathrin Steiro. Hun er ansatt i den børsnoterte IT-bedriften Atea1. – Vi har svært gode avtaler om lønns- og arbeidsvilkår i Atea. Vi opplever at ordningene vi har er mye bedre enn det EL & IT Forbundet streiker for å få, sier Jørn Goldstein. Han er ansatterepresentant i styret i Atea. Det er full strid mellom ansatte som sier de representerer «flertallet i Atea» og 73 streikende ansatte som er medlemmer i LO-forbundet EL & IT Forbundet2. De gikk ut i streik 29. april ffor å få tariffavtale. Sannsynligheten er stor for at deler av Haugaland Kraft rammes av streik fra tirsdag 14. mai. EL & IT Forbundet har valgt sympatistreik som virkemiddel for å presse gjennom krav om tariffavtale i IT-bedriften Atea. Rundt 600 ansatte i energibedrifter i Telemark, Vestfold, Troms, Hedmark, Oppland og Hordaland er tatt ut i sympatistreik på ubestemt tid. Strømbrudd og andre feil i kraftsystemet vil heretter ikke bli rettet, med mindre det står om liv og helse. Streiken berører 430.000 nettkunder eller over 900.000 mennesker. Les mer her: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Ansatte-melder-seg-ut-av-fagforening-i-protest-2893753.html http://www.h-avis.no/nyheter/i-sympati-med-it-bedrift-1.7879289