Glade mottakere av gaver fra Haugesund Sparebank, flankert av Nestleder Torstein Langeland og Markedssjef Kathrine Kittang fra Haugesund Sparebank Foto: Astrid Hagland

Haugesund Sparebank takket gode ambassadører

Skrevet .
Del og skap bevegelse

Haugesund Sparebank bidrar hvert år med rundt 9 millioner kroner til samarbeid- og sponsor samarbeid. I tillegg har banken et eget  gavefond på 3 mill.  Onsdag kveld var nær 100 representanter fra ulike lag og foreninger fra regionen samlet til bankens årlige sponsortreff.

Bankens kjernebudskap er – og skal være lokal, nær og personlig; et godt og tett samarbeid med ulike lag og foreninger er viktig for oss, sa Torstein Langeland i sin velkomsttale. Dette vektla også Markedssjef Kathrine Kittang, som framhevet viktigheten av det å være en aktiv medspiller – og gjensidig nytteeffekt.

Et lydhørt publikum fikk også et engasjerende  foredrag om trening og skadebegrensning av HTK-trener Mikal Iden.

Torstein Langeland og Kathrine Kittang benyttet anledningen til å trekke fram et utvalg lag og foreninger, med bakgrunn i at de har ytt litt ekstra, vært proaktive og gode ambassadører for Haugesund Sparebank.

Følgende lag fikk ekstra påskjønnelse for innsatsen med en sjekk på kr 15.000,- :

Haugar

Stiftelsen Haugesjøen

Rival

SK Vats

Sportsklubben Nord

Skjold IL