Stortingsrepresentant Arve Kambe fra Høyre sendte en klar melding til Fylkesmannen i Rogaland..

Konferansen «Velg sjøveien» samlet en engasjert bransje på Rica Maritim. Stortingsrepresentant Arve Kambe sendte en klar melding til Fylkesmannen i Rogaland..

Skrevet .

Det var i forbindelse med et innlegg under konferansen «Fra vei til kjøl» på Rica Maritim Kambe vektla viktigheten av at Karmsund Havnevesen får tilfredsstillende mulighet til å utvikle området på Husøy videre. Med tanke på Fylkesmannens innsigelser til eksisterende planer sendte Kambe en klar anbefaling til Fylkesmannen om å roe «seg ned». «Havner det i Departementet taper Fylkesmannen» fortsatte Kambe, som uansett håpet på en minnelig løsning før saken kommer så langt. Kambe gav også føringer på at bransjen kan vente seg forbedringer i rammevilkårene fremover som følge av regjeringsskifte og den kommende Havnestrategien, samt tildelinger i Nasjonal Transportplan.

Leder for «Velg sjøveien» kampanjen, Hans Christian Haram vektla betydningen av økt volum via sjøveien kontra vei, da førstnevnte er både kostnadsbesparende og gir store miljøgevinster.

Arrangør og Havnedirektør i Karmsund Havnevesen Tore Gautesen, brukte sitt innlegg til å presentere havnevesenets planer, og trakk frem Husøy som et dominerende knutepunkt for fremtidig varetransport fra  Vestlandet til Østlandet.

Reidar Retzius fra Sea Cargo som nylig har dratt i land en storkontrakt med Hydro fortalte publikum om rederiets satsningsområder og viktigste konkurransefortrinn. Den nye kontrakten innbefatter at Sea Cargo skal frakte ca. 900 000 tonn aluminium ut i Europa. Sea Cargo disponerer i alt 10 skip, der 7 av disse er såkalte roro (roll on-roll off) skip, et segment der rederiet er en av de  ledende aktørene. For uten Sea Cargo holdt også rederiene Nor Lines og NCL innlegg om egne konsept.

Bedriften Mørenot var en av de første som etablerte seg på Husøy i 1994. Etableringen ble hovedsakelig gjort på grunn av at området var en del av en fiskerihavn, men i følge daglig leder Roar Østebøvik utgjør opprett og havbruk største del av omsetning i dag. Han framhevet også at Husøy-området har en optimal beliggenhet i forhold til bedriftens nåværende virkeområde.

Les også: https://nforeningen.no/alt-fra-taco-til-takstein/

https://nforeningen.no/mer-gods-p%C3%A5-kj%C3%B8l

Bildet under: Reidar Retzius fra Sea Cargo

Reidar Retzius