– Flere byer åpner nå sine gågater for ordinær trafikk for å få liv i sentrum, sier Morten Ednes fra Norsk Form.

Skrevet .

Det var under Næringssforeningens store konferanse ByggArena 2012 at Morten Ednes, prosjektkoordinator ved Norsk Form, og Peter Hemmersam, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, tok til orde for å tenke nytt rundt bruken av gågaten. Ednes kjenner byen godt, og har fått med seg den pågående sentrumsdebatten.

– Mange byer ønsker det mangfoldige og spennende, men ender ofte opp med å bli sterile, sier Ednes. Han utfordrer Haugesund til å se på alternativer til gågate for å samle folk.

– Erfaringer fra inn- og utland er at byer går bort fra gågaten som en samlingsarena. Den viser seg ofte å virke stikk mot sin hensikt, og gir en ensartet aktivitet på dagtid og ligger folketom etter stengetid, sier Ednes.

Senter inn i sentrum
– Detaljhandelen og byen skilte lag med bilen, og vi fikk kjøpesenter utenfor bykjernen. Flere byer har nå innsett hvilket feilsteg dette var, og legger nå til rette for at kjøpesentrene i stedet kan være i og en del av sentrum, forteller Ednes og viser til eksempel fra Liverpool hvor en har integrert et stort kjøpesenter midt i bybildet.

Les mer her:
http://www.h-avis.no/nyheter/gagate-er-gammeldags-1.7593237