Arkivfoto: h-avis.no

Haugesund strammer til på Raglamyr for å presse bedrifter til sentrum. I stedet velger de nabokommunene.

Skrevet .

Kristen videregående skole Haugalandet ( KVH) ville etablere seg i Berg-bygget på Raglamyr. Det fikk de ikke lov til- de måtte til sentrum. Nå velger de Norheim og nabokommunen Karmøy i stedet.

-Dette er galskap, sier eiendomsmegler Jan Audun Lutro i Meglerhuset Rele.

–Haugesund strammer til på Raglamyr i et forsøk på å presse bedrifter til sentrum. En helt bevisst politikk. Men konsekvensen er ikke at bedriftene flytter til sentrum, de hopper rett  over til nabokommunen. Haugesund, som har desidert høyest arbeidsledighet i regionen, sier med åpne øyne nei til ny virksomhet og nye arbeidsplasser i et desperat forsøk på å få vekst i sentrum. Nedbygging av Raglamyr og Sakkestadområde generer ikke aktivitet i sentrum. Det bygger ned Haugesund som regionssenter, sier Lutro.

Styreleder i KVH, Leif Kåre Kolnes, Kolnes bekrefter at skolen ville til Raglamyr.

–          Vi ville være sentralt i regionen, og Raglamayr er et knutepunkt som elever fra alle kommuner i nordfylket kan komme til. Der ble det vanskelig, og vi syntes ikke sentrum var et velegnet sted for oss. Så dukket det opp et alternativ ved Norheim kirke, og der skal det reises et bygg som er utmerket til vårt formål. Vi har godkjenning for 180 elever og regner med å starte opp til høsten, sier Kolnes.

 

Kort fortalt betyr endringen i Kommuneplanen at all småvarehandel  og kontorarbeidsplasser nå skal fases ned til sentrum. Det blir nærmest umulig å foreta endringer i eksisterende bygg.

Straks det er behov for søknadspliktige tiltak eller bruksendring, vil det nye «Arealformålet» fases inn. Og det gir kun rom for  varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer.

Eiendomsmegler Lutro har flere eksempler på bedrifter som vil utvide eller etablere ny virksomhet på Raglamyr og Sakkestad Næringspark, men som får nei av kommunen.

-I en tid med fare for avvikling og nedleggelse vil det bli umulig å få  inn virksomhet i lokalene med mindre det er trelast eller traktorsalg. For de som eier bygg i området vil dette gi en betydelig verdiforringelse. Redusert verdi gir som kjent lavere skatteinntekter for kommunen. Dette gir en negativ spiral som ikke er sentrumsutviklende.

Lutro viser til Byggmakker-bygget som ligger tett ved kommunegrensa i sør. Her ønsker et større byggefirma å samle alle avdelinger i ett bygg; også selgerkorpset. Men det får de ikke lov til. Selgerkorpset må ha  kontorarbeidsplasser, og det er ikke tillatt i dette bygget, etter de nye retningslinjene.

-Hadde bygget ligget på karmøysida, ville det vært problemfritt, sier Lutro. Han frykter at Haugesund vil tape arbeidsplasser i tida som kommer,  hvis politikerne ikke endrer planen.

HN-direktør Egil Severeide  mener Haugesunds-politikerne ikke kan ha vært klar over  konsekvensene, når de vedtok innstrammingen i kommuneplanen i fjor. HN har tatt opp saken med den politiske ledelsen  i kommunen og pekt på skjevhetene.

– Det er greit at den nye politiske ledelsen i Haugesund vil prioritere sentrum. Men det kan vel ikke være meningen at det skal gå på bekostning av utviklingen i Raglamyr-området,  sier Severeide.

– Det Haugesund nå gjør, er å forskuttere den regionale areal- og transportplanen.  Planen ble laget i en tid da alle piler pekte oppover, og er mer blitt  en begrensningsplan enn en plan for utvikling av regionen. Det har vi advart mot hele tiden.

-Primært ønsker vi en felles områdeplan for hele området Raglamyr/Norheim. Det er tull at du får nei i den ene kommunen og ja på den andre siden av kommunegrensa, sier HN-direktøren.